Voir vos Réalisations

Retour en haut
Aller en bas de la page

Vos Réalisations

Jeśli jesteś aktywnym inwestorem, który używa wykresów i trendów w swojej strategii, analiza trendów wolumenu może pomóc Ci potwierdzić wzorce. Równowaga wolumenu (ang. On Balance Volume) jest kolejnym z grupy wskaźników uwzględniających w swojej budowie wolumen. Konstrukcja wskaźnika opiera się na założeniu że sesjom wzrostowym towarzyszy akumulacja, sesjom spadkowym dystrybucja. Spadek akumulacji, czyli zmniejszenie obrotów na zwyżce jest często sygnałem wyczerpywania potencjału wzrostowego.

Jeśli każdy nowy szczyt jest wyższy od poprzedniego i każdy nowy dołek jest wyższy od poprzedniego, możemy mówić o trendzie wzrostowym On Balance Volume. Analogicznie, trend spadkowy w OBV oznacza spadek szczytów i minimów. Kiedy OBV porusza się w kanale poziomym bez formowania kolejnych szczytów i dołków w górę i w dół, jest to trend nieokreślony. Wolumen jest po prostu liczbą akcji, którymi handluje się na danej akcji, indeksie lub innej inwestycji w danym okresie czasu. Wolumen może służyć jako ważna informacja podczas handlu.

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj informacje o aktualnych promocjach!

Na wykresie zielonymi liniami zaznaczono poziom wsparcia dla ceny i wskaźnika OBV. W ten sposób otrzymaliśmy jeszcze jeden niedźwiedzi sygnał. W trakcie tego spadku, zaczynając od jego źródeł, obserwujemy jak wskaźnik podąża za ruchem ceny, potwierdzając tym samym rozwój niedźwiedziego trendu, co zaznaczyłem niebieską strzałką. Jeśli krzywa idzie do góry wraz ze wzrostem ceny lub w dół wraz z jej spadkiem, to bieżąca tendencja powinna zostać zachowana. Ale przy tym pokazuje niezłe efekty praktycznie na wszystkich instrumentach Forex, może być stosowany w analizie wykresów akcji, futures i kryptowalut.

W rezultacie, może on generować fałszywe sygnały, dlatego też wskaźniki opóźniające mogą go zrównoważyć. Szukaj przebicia linii OBV wraz z linią średniej ruchomej; możesz potwierdzić przebicie ceny, jeśli wskaźnik OBV również dokona przebicia. Ważne jest również, aby zauważyć, że duży skok wolumenu w jednym dniu może wyłączyć wskaźnik OBV na dość długi czas. Jego zmiana ma dodatnią wartość gdy cena zamknięcia jest większa od ceny zamknięcia na poprzedniej sesji. Ujemna wartość OBV występuje wtedy, gdy ceny spadły w porównaniu z poprzednim zamknięciem. Wskaźnik OBV jest wskaźnikiem określającym punkty odwrócenia tendencji bazującym na danych pochodzących z porównania zmian cen oraz zmiany obrotu.

obv

Wskaźnik https://forexgenerator.net/ to klasyczne narzędzie, wykorzystywane w celu prognozowania ceny na podstawie zakresów handlowych. Pozwala on potwierdzać rozwijające się trendy, wykrywać punkty odwrócenia, poziomy wsparcia i oporu. Przykładem takiej sytuacji jest zachowanie kursu Apple między 9 a 28 kwietnia. Niedźwiedzia dywergencja oznacza, że cena akcji porusza się w górę (wyższe szczyty i dołki), natomiast wskaźnik OBV notuje niższe szczyty i dołki.

Strategia handlu z wykorzystaniem OBV + EMA

W 1946 roku przez giełdowych analityków, Woodsa i Vignolia (Woods & Vignolia) został opracowany prototyp On Balance Volume. Otrzymał on nazwę “wskaźnika kumulacyjny”, ponieważ działał wg zasady nagromadzenia wielkości zakresu rynkowego. OBV jest wskaźnikiem wiodącym, co oznacza, że może tworzyć prognozy, ale nie może powiedzieć zbyt wiele o tym, co faktycznie się wydarzyło, jeśli chodzi o sygnały.

obv

Czytać OBV rekomenduje się razem ze zmianą ceny na wykresie. Jeśli wskazania rosną razem z ceną, trend będzie trwać. Jeżeli dane instrumentu spadają, a cena rośnie, to wkrótce powinno dojść do odwrócenia.

Bieżąca sytuacja na rynku kryptowalut. Kurs Bitcoina, Ethereum, Ripple oraz EOS. Ile dziś zapłacisz za dane waluty cyfrowe

Innymi słowy pokazuje on, czy pasuje ruch ceny do tych wysiłków, które w niego zostały włożone lub odwrotnie, na ile dynamika ceny odpowiada wielkości zakresu handlowego. Pojawia się ona, kiedy wykres ceny idzie do góry, a krzywa przeciwnie, w dół. Wariantem alternatywnym jest boczny ruch linii OBV przy byczym trendzie. W obu przypadkach dany sygnał zapowiada odwrócenie ceny w dół i następne tworzenie się tendencji niedźwiedziej. Na podobnej zasadzie zbudowany jest także najpopularniejszy wskaźnik wolumenowy – OBV. Jego interpretacja jest zgodna z teorią Dowa, uznającą rosnący wolumen za silne potwierdzenie trendu cenowego.

obv

Kiedy cena zamknięcia bieżącej świecy jest powyżej ceny zamknięcia poprzedniego bara, zakres dodawany jest do poprzedniej wartości wskaźnika, a kiedy poniżej – odejmuje się od niego. Jeżeli ceny zamknięcia obu barów są równe dane wskaźnika nie zmieniają sięю Przy czym OBV nie uwzględnia intensywności ruchu ceny. Na wykresie obserwujemy znakomite rozchodzenie wskaźników wykresu ceny i równowagi wolumenu. Wykryta klasyczna niedźwiedzia dywergencja jest sygnałem do szybkiego odwrócenia trendu. Sygnałem potwierdzającym do wejścia w krótką pozycję było wyjście ceny akcji IBM poniżej linii trendowej i przecięcie przez wskaźnika poziomu wsparcia. Weźcie pod uwagę, że On Balance Volume spełnił rolę filtra i potwierdził przecięcie linii trendowej z niewielkim opóźnieniem.

Przyczyną tego jest rzeczywista zmienność, która może wpłynąć na wskazania instrumentu. On Balance Volume odzwierciedlony został w dolnej części wykresu. Linia podnosi się do góry podczas wzrostu ceny i idzie w dół przy jej spadku.

Plik:1855 cent obv.jpg

Na wykresie wyżej widać, że wskaźnik nie rośnie podczas flatu i nie przecina poziomu oporu w postaci niebieskiej linii. Pozwoliło to na zachowanie pozycji i nie doprowadziło do zamknięcia jej wcześniej. Albo cena oraz linia wskaźnika zatrzymały się przy granicy wsparcia lub oporu. W przypadku byczego odwrócenia intraday porządek działań będzie analogiczny, Jedyną różnicą jest to, że poziom stopu będzie uruchamiany od najniższej ceny lokalnego trendu.

Liczby już wstawione w różowych polach są jedynie przykładem. Jeżeli nie znacie poziomu zakresu, można go sprawdzić przy pomocy szeroko wykorzystywanego wskaźnika Volume. Jeśli linia zbilansowanego zakresu przecina swoją średnią kroczącą do góry, należy kupować, a jeżeli w dół – sprzedawać.

Jest sumą skumulowaną i oblicza się go dodając liczbę akcji w obrocie gdy kurs podczas sesji wzrósł, a odejmując, gdy kurs spadł. Decyzje o wejściu lub wyjściu z rynku podejmuje się porównując wykres OBV z wykresem kursu akcji. Dlatego, że zawsze sygnały OBV działają, szczególnie widać to na minutowych interwałach.

Potwierdzenie trendu z OBV

W handlu trendowym bardzo ważne jest, aby rozumieć, czy bieżąca tendencja znajduje się na etapie rozwoju, czy już zbliża się do swojego zakończenia. Istnieje wyspecjalizowane narzędzie analizy technicznej, przeznaczone do szybkiego wykrywania dywergencji. Na pytanie” “Czy można ściągnąć wskaźnik OBV dla MT4 oddzielnie? ” odpowiem prosto, nie ma takiej konieczności, bo wchodzi on w skład standardowych narzędzi analizy technicznej nawet najstarszej wersji MetaTrader i już znajduje się w Waszym terminalu. Na wykresie powyżej widzimy znakomite potwierdzenie tego, jak sygnały OBV działają razem.

Wskaźnik OBV (On Balance Volume) – Strategie handlowe

Kolejnym pomysłem jest stosowanie wskaźnika Brokery ilościowe rozszerza napastnik, aby utworzyć algorytm dwóch w jednym jako jednego z “filtrów” bardziej rozbudowanej strategii. W przypadku kiedy cena zamknięcia jest równa cenie zamknięcia poprzedniej świecy, OBV nie zmienia się. Granville uważał, że wolumen jest kluczową siłą stojącą za rynkami i zaprojektował OBV do projekcji, gdy główne ruchy na rynkach wystąpią w oparciu o zmiany wolumenu. Uważał również, że gdy wolumen gwałtownie wzrośnie bez znaczącej zmiany ceny, cena ostatecznie przeskoczy w górę lub spadnie w dół. Dodatnim OBV nazywa się sytuację, kiedy dane wskaźnika równowagi wolumenu rosną. Równowaga wolumenu pokazuje stosunek wysiłku traderów do zmiany ceny.

To oznacza, że ma znaczenie tylko ruch jego linii w górę lub w dół. Sygnał na zakup – dla byczego odwrócenia określa się ruchem średniej kroczącej do góry na tle kontynuacji spadkowego ruchu cenowego. Sygnał na sprzedaż – odwrócenie linii w dół na tle kontynuacji ruchu wzrostowego ceny. Zbilansowany zakres wskaźnika https://forexformula.net/ najbardziej pasuje dla trendowych instrumentów.

Przy czym trzeba pamiętać, że ruchy krzywej często poprzedzają zmianę ceny o kilka barów. Obliczany jest wg zasady , kiedy cena zamknięcia bieżącej świecy powyżej analogicznego parametru poprzedniej, to zakres dodawany jest poprzedniej wartości OBV, a kiedy niżej – odejmowany jest od niego. Wskaźnik On Balance Volume oblicza stosunek zmiany ceny i towarzyszących jej zakresów. U podstaw niego leży teoria, zgodnie z którą po gwałtownej zmianie zakresu zawsze następuje nie mniej znaczący ruch cenowy.

W związku z tym każdy użytkownik serwisu przed rozpoczęciem inwestycji powinien dokładnie zapoznać się z aktualnymi warunkami i ofertą danego brokera na jego stronie www. Wszystkie treści zamieszczane w serwisie GieldoMania.pl mają charakter jedynie informacyjno-edukacyjny i nigdy nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestycyjnych. Poszczególne teksty są jedynie wyrazem osobistych opinii ich autorów. Kontrakty CFD to złożone i bardzo ryzykowne instrumenty, mogące spowodować szybką utratę kapitału ze względu na dźwignię finansową. Od 67% do 89% inwestorów traci swoje środki handlując CFD.

Wskaźnik ten, wynaleziony przez Josepha Granville’a, jest bardzo prosty. Jeśli cena zamknięcia bieżącego słupka jest wyższa niż cena zamknięcia poprzedniego słupka, wartość wolumenu bieżącego słupka jest dodawana do poprzedniej wartości OBV. Jeśli widzicie na wskaźniku podobny obraz, to można dokonać jednoznacznego wniosku o rosnącym zainteresowaniu wśród dużych uczestników rynku. Gwałtowny impuls ze strony zbilansowanego zakresu będzie sygnałem odwrócenia w przypadku ruchu przeciw trendowi i potwierdzającym, jeśli wskaźnik i cena poruszają się w jednym kierunku. Historia wskaźnika równowagi wolumenu ma swoje korzenie w latach 40 XX wieku.